Als branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders zet Horus zich actief in bij politieke en andere stakeholders, in het belang van de vaak kwetsbare cliënt. Horus ontstond uit een fusie van brancheverenigingen BPBI en VeWeVe. Doorendoor ontwikkelde een identiteit voor de nieuwe vereniging, inclusief naamconcept, beeldmerk en stylesheet. 

We ontwikkelden eerder een identiteit voor een belangrijke branchevereniging, een regionale ontwikkelingsmaatschappij en een popup ambassade.