Het wapen van Amersfoort werd vermoedelijk voor het eerst afgebeeld op 16 december 1233. De afbeelding die werd gebruikt op officiƫle documenten dateerde uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en bleek in toenemende mate lastig online en offline toe te passen.

In opdracht van Gemeente Amersfoort gaven we het wapen een update, waarbij de blazoenering uit 1816 als leidraad gold: Van zilver met een kruis van keel; het wapen gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en van weerskanten vastgehouden door een klimmende leeuw in zijne natuurlijke kleur.

Tijdens het ontwerpproces werden verschillende keuzes gemaakt om het wapen de meest correcte verschijningsvorm te geven. Zo werd onder meer gezocht naar de juiste vorm en kleur van de leeuwen, debatteerden we over de soort beplanting en kwamen we tot de conclusie dat het oude wapen ten onrechte over een motto beschikte. Gedurende het traject werkten we nauw samen met Archief Eemland, de Hoge Raad van Adel en een afvaardiging van Gemeente Amersfoort.